ADDRESS

ул. Пирин № 5
София, ж.к. Бъкстон

Веселина Милева

д-р Веселина  Милева е родена в град София на 09.06.1984г.

Образование: Завършва средното си образование в 151 СОУПИ София с профил – Аудиовизуални изкуства. Впоследствие се насочва към ветеринарната медицина. През летния семестър на 2012/2013 учебна година се обучава в Университета по Фармация и Ветеринарна медицина – гр. Кошице, Словакия чрез обменна програма  „ Еразъм“.  Там също осъществява  клиничната и практичната част от преддипломния си стаж към  университетската клиника за дребни и продуктивни животни. През 2014 година завършва семестриално висшето си образование към Тракийски университет  – Ветеринарномедицински факултет,  град Стара Загора.

Практикува в Австрия през следващите две години – 2015/2016 г.

Професионална насоченост:   Ортопедия, Травматология, Рехабилитация, Пластична хирургия и Етология на животните.

Чужди езици:  Английски, Руски, Гръцки

Хоби: В свободното си време обича да пътува, да рисува. Обича фотографията, спорта, верните приятели и колеги.

Защо харесвам професията си?:Защото и аз обичам всички животинки и гадинки безусловно. Защото  те са с чисти души и сърца и тяхната благодарност и любов са неизмерими с нито една човешка мерна единица. Защото да избереш пътя на ветеринарен лекар граничи с безумие и себеотдаване с всяка фибра на съществото ти. Защото съм в тяхна помощ по собствена воля, без значение от време и място.”