ADDRESS

ул. Пирин № 5
София, ж.к. Бъкстон

д-р Николай Архипов

Д-р Николай Архипов  е роден на 29 март 1992 година в град София. Израснал е в град Казанлък. През 2011 година завършва средното си образование в Природо математическа гимназия „Никола Обрешков“ в град Казанлък. През 2017 завършва Лесотехнически университет, гр. София, специалност ветеринарна медицина. Веднага след завършването си започва работа във Ветеринарен център Парадайс.

Професионална насоченост: Вътрешни незаразни болести, Образна диагностика, Хирургия.

Ветеринарни конгреси и курсове: 2016г. 16 th BASAV Congress, Varna, Bulgaria
2017г.- WSAVA CE Seminar on Gastroenterology (with a feline focus) Стара Загора
2017 VVC конференция, Стара Загора, България
2018 г. Intensive vet ultrasonography course (small animals) – Basic Level, Варна,
България
2018 г. 3 rd EERVC Eastern European Regional Veterinary Conference, Загреб,
Хърватия
2018 г. Семинар кардиологията в ежедневната ветеринарна практика (Д-р Ранко
Георгиев), София, България
2019 г. BAVOT Ортопедичен семинар в памет на д-р Васил Василев, София,
България
2019г. 19 th BASAV Congress, Varna, Bulgaria
2019г.- Семинар Анестезия и контрол на болката, Paulo Steaagall DVM, Пловдив

Членува в:  Български ветеринарен съюз

Хоби: В свободното си време обича да спортува, да ходи на кино и да пътува.

Защо харесвам професията си?: „Ветеринарната медицина и животните  винаги са  били незаменима част от моето детство. Това превърна професията в една мечта за мен.”