ADDRESS

ул. Пирин № 5
София, ж.к. Бъкстон

д-р Ирина Тодорова

д-р Ирина Тодорова е родена в град София, където завършва гимназия.   През 2000 год. успешно се дипломира като ветеринарен лекар във Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет, гр. Стара Загора. В продължение на 12 години е преподавател в областта на висшето ветеринарномедицинско образование, като главен асистент и хирург в Клиниката за малки животни към ВМФ, гр. Стара Загора.

Преподава на студентите по ветеринарна медицина в Тракийския университет по дисциплините обща хирургия, хирургия на дребните животни, онкология, офталмохирургия, оперативна хирургия, хирургия на продуктивните животни, стоматология, анестезиология, рентгенология и физиотерапия.

Специализации: Има специализации в направленията офталмология, онкология и хирургия на малките животни във Ветеринарномедицинския факултет при Анкарския университет, Турция (2009); Ветеринарномедицинския университет в Хановер, Германия (2010) и Universidad Alfonso X el Sabio, Мадрид, Испания (2011).

Автор е на 17 научни труда, от които 7 в международно реферирани списания с импакт фактор, издавани в Европа, както и съавтор на Ръководство по ветеринарна хирургия. Цитирана е над 30 пъти в около 25 научни източника от международни научни колективи, както и в две дисертации върху туморите на млечната жлеза.

Професионална насоченост: Онкология и онкохирургия, мекотъканна хирургия, ортопедия, офталмология и офталмохирургия.

Членува в: Съюза на ветеринарните лекари в България – бивш председател на клона на СВЛБ към Тракийски университет, член на изпълнителното бюро на СВЛБ, главен секретар на СВЛБ;
Българският ветеринарен съюз;
Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България – на която е и съосновател;
Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни

Награди и отличия: През 2010 год. е номинирана и удостоена с грамота за най-добра разработка на млад учен на Юбилейната научна конференция с международно участие на Тракийски университет. През 2012 год. е номинирана за ветеринарен лекар на годината към СВЛБ в направление „Наука и образование”.

Принос в науката, и практиката у нас: Работи в областта на онкологията за оптимизирането на дозовите режими за повишаване ефективността и намаляване на страничните ефекти от прилаганата химиотерапия при онкологично болни пациенти.
За първи път у нас описва влиянието на оксидативния стрес и прилагането на антиоксиданти и железни хелатори като алтернативна терапия, комплексно с цитостатичните средства при борбата с рака при кучетата и котките.
участва във внедряването на методиките на изследване показателите на оксидативния стрес при животните във Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет – гр. Стара Загора

Защо харесвам професията си?: “Защото обичам животните и …много е трудно да се обясни с две думи защо обичаш или си избрал дадена професия. Това бе моята детска мечта, която съм отстоявала безкомпромисно и сега всеки мой ден е изпълнен с удовлетвореност и себеотдаване …защото Те имат нужда от мен, а аз – от тяхната безрезервна и неподправена обич, защото я нося в сърцето си.”