ADDRESS

ул. Пирин № 5
София, ж.к. Бъкстон

д-р Йоанна Бащавелова

д-р Йоанна Бащавелова е родена в град Луковит. През 2011 г. завършва професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов” гр. Ловеч, а през 2017г.  Лесотехнически университет София, специалност Ветеринарна медицина. След това започва работа във Ветеринарен център „Парадайс“. Професионална насоченост: Дерматология, образна диагностика и вътрешни болести.

Професионална насоченост: вътрешни болести, дерматология и образна диагностика.

Ветеринарни конгреси и курсове: 09.04.2016г- Small Animal Seminar in Parasitology and Infections diseases, prof.Elias Papadopulos Стара Загора
15.10.2016г.- WSAVA CE Seminar on Emergency medicine Dominic, Barfild Стара Загора
25.11.2016г.- Dermatological seminar, Dr. Regina Wagner София
30.09.2017г.- Seminar Veterinary medicine for cats , dr. Sarah Kany Стара Загора
04.11.2017г.- WSAVA CE Seminar on Gastroenterology (with a feline focus) Стара Загора
20.01.2018г.- Veterinary Dermatology day provided by ESVD София
20-21.04.2018г.- 2 nd BAVD Congress, dr. Alberto Cordero, dr. Manolis Saridomichelakis, София
7-9.06.2018г.- XVIII BASAV Congress Варна
4.07.2018г.- BAVD- Derma Basic Work Shop. Exam and Tests. София
16.11.2018г.- BAVD- Autumn Derma Work shop. The pruritic dog. София
14.12.2018g.- Seminar Opthalmology, prof. Iuliana Ionascu , София
5-6.04.2019г.- 3 nd BAVD Congress , д-р Светлана Белова и д-р Рамон Санчес, София
1-2.06.2019г.- Intensive vet ultrasonografy course (small animals), D.Ferlemis DVM, София
24.11.2019г.- Семинар Анестезия и контрол на болката, Paulo Steaagall DVM, Пловдив

Членува в : Български ветеринарен съюз, Българска Асоциация по Ветеринарна Дерматология.

Хоби: Хайкинг, разходки с приятели..

Защо обичам професията си?: “Защото обичам животните и това е детската ми мечта.”