ADDRESS

ул. Пирин № 5
София, ж.к. Бъкстон

Ценоразпис Ортопедия

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

  1. Ортопедични операции
  2. Фрактури
  3. Лицево-челюстни фрактури
  4. Луксации
  5. Скъсана предна кръстна връзка
  6. Корективни ортопедични операции
  7. Артродези

  NB!

• ЦЕНИТЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ НЕ ВКЛЮЧВАТ АНЕСТЕЗИЯ, АНАЛГЕЗИЯ, ВЕНОЗЕН ПЪТ И ИМПЛАНТИ

• ЦЕНИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ ПОСОЧЕНИ В ЦЕНОРАЗПИСА И ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛОЖНОСТТА НА ПРОБЛЕМА, ИЗПОЛЗВАНАТА ТЕХНИКА, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И ВИДА НА ИЗПОЛЗВАНАТА АНЕСТЕЗИЯ, ВИДА И КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

• ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА ОПЕРАТИВНА НАМЕСА (ВЕЧЕР СЛЕД 20:00 ч.) ЦЕНАТА НА СЪОТВЕТНАТА ОПЕРАЦИЯ  СЕ УВЕЛИЧАВА С ДО 50%

• ЗА КРАЙНАТА ЦЕНА НА ВСЯКА КОНКРЕТНА ПРОЦЕДУРА СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ХИРУРГА ВОДЕЩ СЛУЧАЯ