ADDRESS

ул. Пирин № 5
София, ж.к. Бъкстон

д-р Ирина Тодорова

д-р Ирина Тодорова е родена в град София, където завършва гимназия.   През 2000 год. успешно се дипломира като ветеринарен лекар във Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет, гр. Стара Загора. В продължение на 12 години е преподавател в областта на висшето ветеринарномедицинско образование, като главен асистент и хирург в Клиниката за малки животни към ВМФ, гр. Стара Загора.

Преподава на студентите по ветеринарна медицина в Тракийския университет по дисциплините обща хирургия, хирургия на дребните животни, онкология, офталмохирургия, оперативна хирургия, хирургия на продуктивните животни, стоматология, анестезиология, рентгенология и физиотерапия.

Специализации: Има специализации в направленията офталмология, онкология и хирургия на малките животни във Ветеринарномедицинския факултет при Анкарския университет, Турция (2009); Ветеринарномедицинския университет в Хановер, Германия (2010) и Universidad Alfonso X el Sabio, Мадрид, Испания (2011).

Ветеринарни конгреси и курсове: 2002 г. Юбилейна Научна конференция с международно участие, Медицински факултет, Тракийски университет, България
2005 г. WSAVA Continuing Education Course on Canine et Feline Clinical Oncology, Dr. Paolo Buracco, Stara Zagora, Bulgaria
2006 г. VI National Congress of Bulgarian Assоciation of Small Animal Veterinarians, Borovets, Bulgaria
2006г. WSAVA Continuing Education Course on “Oncologic surgery and Reconstruction, Prof. Dr. Jolle Kirpensteijn, Stara Zagora, Bulgaria
2007 г. WSAVA Continuing Education Course on Canine et Feline Dermatology, Dr. Didie Noel Carlotti, Stara Zagora, Bulgaria
2008г. VVC seminar „Clinical cases from our practice 2008”, Trakia university, Bulgaria
2008 г. WSAVA Continuing Education Course on Orthopedic surgery, Dr. Chris May, Stara Zagora, Bulgaria
2008 г. Семинар „Научните изследвания в Тракийски университет и
предизвикателствата на европейското образователно и научно пространство“, Стара Загора, България
2009г. VVC seminar „Clinical cases from our practice 2009”, Trakia university, Bulgaria
2010 г. Юбилейна Научна конференция с международно участие,Тракийски
университет, България – Грамота за най-добра научна разработка на млад учен.
2010г. VVC seminar „Canine and Feline Ophtalmology Course” Prof.Dr.Fatma ESER
2011 г. Days of veterinary medicine 2011, Ohrid, Macedonia
2011 г. WSAVA Continuing Education Course Ophtalmology, prof. Peter Bedfort, Стара Загора, България
2012 г. Days of veterinary medicine 2012, Ohrid, Macedonia
2012 г. Творчески принос към Юбилеен сборник „25 години секторна програма Еразъм“
2013г. Семинар гастроентерология при малките животни, Стара Загора (prof. Mike Willard), България
2014г. 14 th BASAV Congress, Varna, Bulgaria
2014 г. Days of veterinary medicine 2014, Ohrid, Macedonia
2015 г. FVE General Assembly, Яши, Румъния
2016 г. 16 th BASAV Congress, Варна, България
2017 г. FVE General Assembly, Талин, Естония
2018 г. FVE General Assembly, Берген, Норвегия
2018 г. 3 rd EERVC Eastern European Regional Veterinary Conference, Загреб, Хърватия
2018 г. Семинар кардиологията в ежедневната ветеринарна практика (Д-р Ранко Георгиев), София, България
2019 г. Intensive vet ultrasonography course (small animals) – Intermidiate Level, Sofia, Bulgaria
2019 г. Семинар за ветеринарни лекари: Практическа кардиология (Д-р Ранко Георгиев), София, България
2019 г. 4 th EERVC Eastern European Regional Veterinary Conference, Солун, Гърция
2019 г. BAVOT Ортопедичен семинар в памет на д-р Васил Василев, София, България
2019 г. BAVOT Практически курс „Корективни остеотомии при пателарна луксация“, София, България

Автор е на 17 научни труда, от които 7 в международно реферирани списания с импакт фактор, издавани в Европа, както и съавтор на Ръководство по ветеринарна хирургия. Цитирана е над 30 пъти в около 25 научни източника от международни научни колективи, както и в две дисертации върху туморите на млечната жлеза. Професионална насоченост: Онкология и онкохирургия, мекотъканна хирургия, ортопедия, офталмология и офталмохирургия.

Професионална насоченост: Онкология и онкохирургия, мекотъканна хирургия, ортопедия, офталмология и офталмохирургия.

Членува в: 1. Съюзът на ветеринарните лекари в България – бивш председател на клона на СВЛБ към Тракийски университет, член на изпълнителното бюро на СВЛБ, главен секретар на СВЛБ;
2. Българският ветеринарен съюз;
3. Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България – на която е и съосновател;
4. Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни;
5. BAVOT Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология.

Награди и отличия: През 2010 год. е номинирана и удостоена с грамота за най-добра разработка на млад учен на Юбилейната научна конференция с международно участие на Тракийски университет. През 2012 год. е номинирана за ветеринарен лекар на годината към СВЛБ в направление „Наука и образование”. Принос в науката, и практиката у нас: Работи в областта на онкологията за оптимизирането на дозовите режими за повишаване ефективността и намаляване на страничните ефекти от прилаганата химиотерапия при онкологично болни пациенти. За първи път у нас описва влиянието на оксидативния стрес и прилагането на антиоксиданти и железни хелатори като алтернативна терапия, комплексно с цитостатичните средства при борбата с рака при кучетата и котките. участва във внедряването на методиките на изследване показателите на оксидативния стрес при животните във Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Принос в науката, и практиката у нас: Работи в областта на онкологията за оптимизирането на дозовите режими за повишаване ефективността и намаляване на страничните ефекти от прилаганата химиотерапия при онкологично болни пациенти.
За първи път у нас описва влиянието на оксидативния стрес и прилагането на антиоксиданти и железни хелатори като алтернативна терапия, комплексно с цитостатичните средства при борбата с рака при кучетата и котките.
участва във внедряването на методиките на изследване показателите на оксидативния стрес при животните във Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет – гр. Стара Загора

Защо харесвам професията си?: “Защото обичам животните и …много е трудно да се обясни с две думи защо обичаш или си избрал дадена професия. Това бе моята детска мечта, която съм отстоявала безкомпромисно и сега всеки мой ден е изпълнен с удовлетвореност и себеотдаване …защото Те имат нужда от мен, а аз – от тяхната безрезервна и неподправена обич, защото я нося в сърцето си.”